Uvjeti korištenja

Plaćanja i dostava

Poštovani,

Uzmite nekoliko trenutaka i pročitajte upute o kupnji u Paris Lingerie internet trgovini.

Kad uđete na stranicu Paris Lingerie internet trgovine, vidjet ćete jasne i pregledne linkove i opcije koje će vam pomoći prilikom kupnje.

Kad se odlučite na kupnju, morate se prijaviti kao kupac – ukoliko ste već kupovali u Paris Lingerie Internet trgovini dovoljno je upisati korisničko ime i lozinku te krenuti u kupnju. Ako ste se prvi put odlučili za kupnju u Paris Lingerie Internet trgovini, molimo vas kliknite „Novi korisnik“ i ispunite formular. Tamo ćete primijetiti da možete navesti različite adrese za naplatu i za dostavu. Na taj način, možemo vam naručenu robu dostaviti na lokaciju u Republici Hrvatskoj po vašoj želji.

Kupnju ostvarujete tako što kod odabranog proizvoda kliknete na znak košarice – time se taj proizvod prebacuje u vašu košaricu. Želite li vidjeti što sve imate u košarici, jednostavno kliknete na nju.

Kad kliknete “Naruči” pojavit će se stranica s Vašim podacima gdje odabirete način plaćanja i imate mogućnost promijeniti svoje podatke.

UVJETI KUPNJE

Ovi uvjeti definiraju postupak registracije, naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije proizvoda ponuđenih u našoj Internet trgovini.

Prodavatelj (Isporučitelj) proizvoda je Friva AB Galeb d.o.o.(Paris Lingerie); Borčec 87, 10090 ZAGREB, OIB :15932491892 , a Kupac je registrirani posjetitelj web stranica www.paris-lingerie.hr i Paris lingerie Internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe te izvrši plaćanje virmanom po ponudi ili kartičnim načinom plaćanja.

Posebno napominjemo da kupnju Proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zatražiti samo njegovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu zatražiti kupnju Proizvoda samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

REGISTRACIJA / ELEKTRONSKI OBRAZAC NARUDŽBE

Prilikom prve narudžbe proizvoda putem elektronskog obrasca nužno je registrirati se na web stranici www.paris-lingerie.hr (korisničko ime i lozinka)

Odabirom svog korisničkog imena i lozinke, te upisom traženih podataka postajete naš registrirani korisnik.

Nakon uspješno obavljene registracije dobit ćete e-mail s Vašim podacima za registraciju. Molimo Vas da podatke pohranite na sigurnu lokaciju za buduću upotrebu i koristite prilikom svake sljedeće kupovine u Paris Lingerie Internet trgovini. Tako s lakoćom možete kupovati, te pratiti sve svoje narudžbe kao i novosti o novim proizvodima ili akcijama.

Ukoliko ste zaboravili lozinku, unesite ponovo svoju e-mail adresu i zatražite lozinku i ubrzo ćete dobiti e-mail s novom lozinkom.

POSTUPAK NARUDŽBE

Proizvodi se naručuju elektronskim oblikom, odabirom određenog proizvoda te njegovim spremanjem u košaricu.

Ukoliko proizvod trenutačno nije dostupan za dodatne nas informacije možete kontaktirati e-mailom ili telefonski.

Nakon što ste odabrali željene proizvode, vodimo Vas kroz košaricu do narudžbe, u kojoj unosite podatke za naplatu i adresu za isporuku naručenih proizvoda.

Na elektronskom obrascu narudžbe ispunite sva potrebna polja

- adresa kupca/adresa isporuke: naziv tvrtke, ime i prezime, adresa, kontakt e-mail i telefon;

- način plaćanja

Proizvod se smatra naručenim u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja te klikne na gumb kupi.

Nakon zaprimljene narudžbe dobit ćete povratni e-mail potvrde o uspješno obavljenoj kupovini.

U slučaju da naručenog artikla nema na zalihi ili narudžbu nije moguće provesti iz drugih razloga, korisnik će biti obaviješten putem elektronske pošte, a u slučaju već izvršene uplate bit će odmah izvršen povrat na način na koji je uplata izvršena.

PLAĆANJE

Mogući načini plaćanja:

1) predračunom

2) karticama

Sve cijene izražene su u kunama (kn) i sadrže pripadajuću stopu PDV-a.

Kod dostave robe na području RH za iznose niže od 500,00kn naplaćujemo trošak poštarine u iznosu od 25 kn.

Robu je moguće kupiti samo na području RH, robu ne šaljemo na adrese izvan RH.

ISPORUKA

Nakon zaprimanja potvrde o plaćanju (u slučaju plaćanja virmanom) prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu pošiljku u roku od 7 (sedam) radnih dana.

Proizvodi se otpremaju putem Hrvatske pošte.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u poštanskom prometu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako kupac ne primi naručeni proizvod, ili obavijest o isporuci, u očekivanom vremenu (maksimalno 7 radnih dana) , ima pravo o tome obavijestiti prodavatelja kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

REKLAMACIJE / POVRAT ROBE

Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod koji je ispravan te odgovara opisu navedenom na stranicama Internet trgovine.

Neispravan proizvod nakon reklamacije (telefonski ili pismeno) kupac šalje prodavatelju poštom uz dostavnicu. Prodavatelj se obvezuje da će u što kraćem roku a najduže u roku od 7 dana neispravan proizvod zamijeniti ispravnim. Troškove dopreme novog ispravnog proizvoda na adresu kupca snosi prodavatelj.

Kupac ima pravo na povrat artikla ukoliko mu je isporučen artikl koju nije naručio (artikl ne odgovara specifikaciji artikla koji je kupac naručio). U tom mu se slučaju ponovno šalje artikl koju je kupac naručio (o trošku prodavatelja), te mu se vračaju troškovi koje je kupac platio za slanje vraćene robe prema prodavatelju.

U slučaju nemogućnosti isporuke drugog artikla ili otklanjanja neispravnosti, Prodavatelj će nadoknaditi Kupcu njegove ukupne poštanske troškove povrata artikla (troškove slanja artikla kupcu te troškove povrata artikla od kupca), te od kupca uplaćenu vrijednost vraćenog artikla.

Kupac ima pravo odustati od kupnje te je u slučaju odustajanja o tome dužan obavijestiti prodavatelja. U slučaju odustajanja od kupnje, a ukoliko je kupac robu već preuzeo, troškove povrata robe snosi kupac.
Pri povratu robe proizvodi moraju biti nenošeni, neoštećeni i s originalnom deklaracijom. Robu je kupac dužan vratiti u roku od 14 dana od dana preuzimanja.

Za sve reklamacije molimo da nas kontaktirate:

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022) pisani prigovor na kvalitetu naših usluga možete podnjeti na e-mail adresu: [email protected] ili na adresu Paris Lingerie / Masarykova 13 / 10000 Zagreb.

Potvrdu primitka prigovora primit ćete u najranijem roku po primitku prigovora, a odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
U slučaju reklamacije, kupac treba detaljno opisati grešku kako bi je bili u mogućnosti razmotriti.

UVJETI KORIŠTENJA

Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu uvjeta korištenja ove web stranice u bilo kojem trenutku, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Prema članku 79. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022), potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu od dana njegova sklapanja, a najkasnije u roku od 14 dana.
U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok za povrat započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
Ako je jednom narudžbom naručeno više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok za povrat započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
Prema članku 81. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022), potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 79. Zakona o zaštiti potrošaća obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor putem bilo koje nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora priložen na kraju ovog teksta.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana:
- kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed,
- kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe (u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki),
- kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe (ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period).

Povrat uplaćenog iznosa
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor prije izvršenja isporuke, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke ukoliko postoje, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor nakon izvršene isporuke, povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena neoštećena, nenošena i s pričvršćenim pripadajućim deklaracijama.

Povrat robe
Robu vratite u našu maloprodajnu jedininicu na adresi Paris Lingerie, Masarykova 13, 10000 Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Troškovi povrata robe
Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Primjer obrasca o jednostranom raskidu koji možete koristiti
Ime, prezime i adresa potrošača ____________________
Prima (prema izboru):
(putem pošte) Friva AB Galeb d.o.o. / Borčec 87 / 10 090 Zagreb / Hrvatska
(putem e-maila) [email protected]
Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe_________________, naručene/primljene dana ______________________
Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),
Datum: